V prípade ,že si potrebujete spraviť cielene zameranú kolekciu na operačný systém SCCM collection query: Príklad: select *from SMS_R_SYSTEM.ResourceType, SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.Name, SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier, SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup, SMS_R_SYSTEM.Client from sms_r_system where OperatingSystemNameandVersion like ‚%Workstation 6.1%‘ pre servre pouzite tento string SMS_R_SYSTEM.Client from sms_r_system where OperatingSystemNameandVersion like ‚%Server 6.1%‘