Ako vzdialene spustiť action na klientovi

Viem ,že existuje veľa nástrojov, ktoré to vedia vykonať ale občas sa vyskytne situácia kedy nástroje tretej strany nie je možné použiť a vtedy je dobré mať po ruke následujúce príkazy.

WMIC /node:%computername% /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000003}” /NOINTERACTIVE 

Názov akcieString hodnota
Hardware Inventory00000000-0000-0000-0000-000000000001
Software Inventory00000000-0000-0000-0000-000000000002
Data Discovery00000000-0000-0000-0000-000000000003
Machine Policy Assignment Request00000000-0000-0000-0000-000000000021
Machine Policy Evaluation00000000-0000-0000-0000-000000000022
Refresh Default Management Point 00000000-0000-0000-0000-000000000023
Refresh Location (AD site or Subnet)00000000-0000-0000-0000-000000000024
Software Metering Usage Reporting0000000-0000-0000-0000-000000000031
Source list Update Cycle 00000000-0000-0000-0000-000000000032
Refresh proxy management point 00000000-0000-0000-0000-000000000037
Cleanup policy00000000-0000-0000-0000-000000000040
Validate assignments 00000000-0000-0000-0000-000000000042
Certificate Maintenance00000000-0000-0000-0000-000000000051
Branch DP Scheduled Maintenance00000000-0000-0000-0000-000000000061
Branch DP Provisioning Status Reporting 00000000-0000-0000-0000-000000000062
Software Update Deployment00000000-0000-0000-0000-000000000108
State Message Upload00000000-0000-0000-0000-000000000111
State Message Cache Cleanup00000000-0000-0000-0000-000000000112
Software Update Scan00000000-0000-0000-0000-000000000113
Software Update Deployment Re-eval00000000-0000-0000-0000-000000000114
OOBS Discovery00000000-0000-0000-0000-000000000120