Viem ,že existuje veľa nástrojov, ktoré to vedia vykonať ale občas sa vyskytne situácia kedy nástroje tretej strany nie je možné použiť a vtedy je dobré mať po ruke následujúce príkazy. WMIC /node:%computername% /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule „{00000000-0000-0000-0000-000000000003}“ /NOINTERACTIVE   

Ak na mesačnej báze aplikujete aktualizácie a vaše SCCM nie je aktualizované na verziu SCCM 1709 tento návod vám pomože ako identifikovať počítače , ktoré vyžadujú reštart. Pripravíme si SQL query string: SELECT SMS_R_SYSTEM.ResourceID, SMS_R_SYSTEM.ResourceType, SMS_R_SYSTEM.Name, SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier, SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup, SMS_R_SYSTEM.Client FROM sms_r_system inner join SMS_UpdateComplianceStatus ON SMS_UpdateComplianceStatus.machineid=sms_r_system.resourceid WHERE SMS_UpdateComplianceStatus.LastEnforcementMessageID = 9 Ak požadujete zistiť iný status,…Continue Reading „Ako zistiť, ktoré počítače očakávajú reštart?“

Z vlastných skúseností viem ,že sa oplatí mať niekde po ruke prehľad logov „zoznam nie je kompletný“. Klientské logy „SCCM 2012 a novšie verzie“ sa nachádzajú: %WINDIR%\CCM\Logs SCCM server logy sú uložené v \Logs alebo SMS_CCM\Logs adresári. Dôležitou súčas´tou sú aj IIS logy %WINDIR%\System32\logfiles\W3SVC1

V prípade ,že si potrebujete spraviť cielene zameranú kolekciu na operačný systém SCCM collection query: Príklad: select *from SMS_R_SYSTEM.ResourceType, SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.Name, SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier, SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup, SMS_R_SYSTEM.Client from sms_r_system where OperatingSystemNameandVersion like ‚%Workstation 6.1%‘ pre servre pouzite tento string SMS_R_SYSTEM.Client from sms_r_system where OperatingSystemNameandVersion like ‚%Server 6.1%‘